نمایندگان

ترمینال جنوب

شهرستان

         نماينده

شماره تلفن

آبادان

مریم فرح بوشهری

06153255015

ماهشهر

موسوی

06152327509

اندیمشک

حشمت اله خرم

09163425676

نهاوند

سعید قوامی

08133232529

جهرم

سهراب مصلی نژاد

07154331717

ایذه

علی مرادی تاج

06143630050

شهربابک

عباس قدمی

03434134220

نجف آباد

حسین عباسی

03142663308

خمینی شهر

بهمن جعفری

03133632628

امیدیه

کیوان هفت لنگ

06152622854

شیراز

حیدر کورش شرافت

07137307225

اصفهان

هوشنگ افشار

03134359291

مشهد

محمد رهنما

05138515511

کرمان

محمود ارجمند کیا

03432152691

رفسنجان

محمود سعیدی

0434281080

زاهدان

سید شمس موسوی

05433432733

ملایر

اسداله عبدلی

08132284040

بروجرد

کیومرث نظریان

06642460015

اهواز

احمد صدیقی

06133780015

سیرجان

حسن جوادی

03442251130

اراک

محمود سمیعی

08633124210

زرین شهر

سیف اله ادیبی

03152231336

خرم آباد

فیروز فرج الهی

06633301481

کاشمر

میرزا عباس کازرانی

01515224133

یزد 

بندر عباس

نیشابور

کاشان

زابل      محمود اله دادی  05432295027    

درود     لشنی                   06643215544

قم      کردی                         37203910

 

      

دهقان

احمدی

قدمگاهی

غلامعلی ناصری فرد

03537236334

07633660475

05142225999

03155444412

   

 

ترمینال غرب

شهرستان

 

        نماينده

 

شماره تلفن

ارومیه

 

عباس کلانتری پور

 

04432362040

کرمانشاه

 

علیرضا احمدیان

 

08334220312

اردبیل

 

کریم گرجانی

 

04518813770

ایلام

 

اصغر عینعلی پور

 

08413332178

رشت

 گیاهی

 

 

09111350482

انزلي

 

خانم مریم  بهمنش

 

 

01344432080

تکاب

 

معرفت نوروزی

 

04445532740

لاهیجان

 

رحیم نیروشم

 

01342423115

قرچک  ورامین

   محسن کردبچه  

      36172620

شاندرمن

 

احمد یزدانی

 

01344653278

سلماس

 

ملک زاده

 

04435224224

مرند

 

غلامرضا اکبری

 

04142239333

سنندج

 

حمید محمدزاده

 

087335620361

خلخال

 

مسلم حیدری

 

04532452044

سردشت

 

لقمان قادری

 

04444325050

نقده

 

کریم افشانی

 

04435622200

مهاباد

 

علی دباغی

 

04432445741

تبریز

 

سیدحسین مرتضوی

 

04134791441

کرج

قزوین

 

مجید حاج قاسمی

محرمعلی مجتبی

 

02632700091

02812557524

شاهین دژ

آستانه اشرفیه

رامسر

سقز

بابل

بهارستان

مهربان

هشتگرذ

هشترود

آستارا

رودسر

 

 آستانه

طالشی

پناهنده

کلانتری

خطیبی

بهلولی

کیان

موسوی

صالح 

شفیعی

تقی زاده

 

01342122065

01155226800

08736247714

01132278109

56747640

04143122278

44226774

04152622235

01344832398

09113426064

 

 

ترمینال شرق

شهرستان

       نماينده

 
Image