استرداد بلیط

استرداد بلیط


برای استرداد بلیط خود لطفا شماره تلفن همراه و شماره بلیط به همراه شناسه خرید مشتری را وارد نمایید.

استرداد از نیم ساعت مانده به حرکت تا یک ساعت و نیم مانده به حرکت مجاز نمی باشد.
شرکت تعاونی مسافربری تعاونی شماره ۱۵